FAQ

1.درباره‌یDaily Fantasy Sport

Daily fantasy sports are similar to regular fantasy sports with the main exception that the entire contest starts and ends in a much shorter time frame. Contests can last one,two or three days. for example: a saturday round of the league with 6 games that day can be a contest. You pick a team full of players based on salary budget from the teams that play in that contest, and those players earn points by doing well on the field.

2.چگونه می‌توانم در یک تورنمنت شرکت کنم؟

در هر لیگ و تورنمنتی، تعداد زیادی رقابت وجود خواهند داشت.این رقابت‌ها از نظر حداقل تعداد شرکت‌کننده، هزینه‌ی شروع و جایزه‌ی برنده با یکدیگر تفاوت دارند.هزینه‌ی شروع – بعضی ایونت‌ها رایگان هستند و شرکت در آن‌ها هزینه‌ای ندارد، بعضی دیگر اما رقابت‌های بر سر پول واقعی با جایزه‌ی واقعی هستند.شیوه‌های پرداخت – ما پنج شکل مختلف بازی داریم:

  • 1WINNER –تنها یک شرکت‌کننده برنده می‌شود.
  • TOP3 -جایزه بر اساس درصد میان سه نفر اول تقسیم می‌شود.
  • TOP5 –جایزه بر اساس درصد میان پنج نفر اول تقسیم می‌شود.
  • H2H –سر به سر:دو شرکت‌کننده و یک برنده.
  • 50DOUBLE -پنجاه درصد جایزه میان پنجاه درصد شرکت‌کننده‌ها تقسیم می‌شود.

3.آیا باید برای هر رقابت ترکیب جدیدی برای تیم انتخاب شود؟

بله، برای شرکت در هر رقابت درDaily Fantasy Sportباید یک ترکیب جدید معرفی شود.شما برای هر تورنمنت بازیکنان جدیدی انتخاب می‌کنید.اگر شکل تورنمنت به گونه‌ای باشد که بتوان چند ترکیب ارائه داد، می‌توانید ترکیب‌های متعددی ثبت کنید.برای هر ترکیب نیاز به پرداخت هزینه‌ی شروع است.امکان انتخاب یک تیم در چند رقابت نیز وجود دارد.

4.رقابت‌های رد شده

در هر رقابت یک حداقل تعداد شرکت‌کننده برای برگزار شدن رقابت وجود دارد.

  • TOP3 –حداقل ۵ شرکت‌کننده
  • TOP5 –حداقل ۱۰ شرکت‌کننده
  • H2H –حداقل(و حداکثر)۲ شرکت‌کنندهTeilnehmer
  • 50DOUBLE –حداقل ۲ شرکت‌کننده
  • 1 WINNER –حداقل ۲ شرکت‌کننده
اگر تعداد شرکت‌کننده‌های رقابتی به حداقل نرسد، رقابت رد خواهد شد.در این صورت تمام هزینه‌ی شروع پرداخت شده بازگردانده خواهد شد.تعداد حداقل شرکت‌کنندگان باید از شرکت‌کننده‌های واقعی تشکیل شده باشد و ثبت چندباره‌ی شرکت‌کننده‌ی یکسان ممکن نیست.

5.تغییرات تیم‌ انتقال یافته

شما می‌توانید ترکیب تیم خود را تا پیش از آغاز اولین بازی هر رقابت تغییر دهید.به محض شروع نخستین بازی، دیگر تغییر ترکیب ممکن نخواهد بود.

6.تقسیم امتیازها-توضیح شیوه‌ی تقسیم فعلی

cy-1 کارت‌های زرد
*اگر بازیکنی بعد از کارت زرد یک کارت زرد دیگر و یا کارت قرمز دریافت کند به ترتیب ۱ و ۲ امتیاز کم خواهند شد.
cr-3 کارت‌های قرمز
cs_DF3 تعداد ۰ گل برای مدافع
*حداقل زمان بازی ۶۰ دقیقه
cs_GK5 تعداد ۰ گل برای دروازه‌بان
*حداقل زمان بازی ۶۰ دقیقه
min0.1 دقایق بازی‌ شده
*با احتساب زمان‌های تلف‌شده و وقت اضافه، اما بدون احتساب زمان ضربات پنالتی
og-6 گل به خودی
g9 گل‌ها
g_DF13 گل‌های دفاع یا دروازه‌بان‌ها
win_GK3 برد برای دروازه‌بان
*بازیکن باید حداقل ۶۰ دقیقه بازی کرده باشد
fc-0.5 خطاهای انجام شده
sot1 گل‌های زده
pi_DF-0.5 Pass Intercept (DF)
as6 پاس گل
sa2 شادی بعد از گل
pm-5 ضربات پنالتی هدررفته
ps9 پنالتی‌های گرفته شده
fw1 خطاهای صورت گرفته روی بازیکنان