برنامه‌های وابسته

ترافیک خود را برای ما بفرستید. دریافت کمیسیون

آیا سایت، صفحه‌ی فیسبوک یا کانال یوتیوب شما بازدیدکننده دارد؟ به برنامه‌های وابسته‌ی ما مراجع کرده و از طریق بازدیدکننده‌های خود درآمد داشته باشید!

امروز ثبت نام کنید!

چقدر می‌توانم درآمد داشته باشم؟

تا ۳۵ درصد کمیسیون برای بازیکنانی که از طریق شما معرفی شوند دریافت خواهید کرد.

درآمد خالصنریخ کمیسیون
0€ - 2000€20%
2001€ - 5000€30%
5001€ +35%

ابزار بازاریابی

ما با کمال میل همه‌ی ابزار بازاریابی مانند بنرهای چرخان، Landingpage و پیوندهای متنی را در اختیار شما قرار خواهیم داد.