Season 17/18 has begun!
Daily competitions from Europe's top leagues!
به ترکیبت اعتماد کن!
پول واقعی برنده شو!
اکنون ثبت نام کنید!
ورود
بازی بعدی:

تورنمنت روزانه‌ی خود را انتخاب کن!

از میان تورنمنت‌های متعدد با هزینه‌های شروع متفاوت بر اساس تعداد شرکت‌کنندگان انتخاب کنید

Build Your Team

در عرض چند دقیقه تیم خود را انتخاب کن و بیشتر از حد درآمدت خرج نکن

برد!

وضعیت امتیازها را زنده دنبال کن و برنده شو!

تقسیم امتیازها چگونه کار می‌کند؟

هر بازیکن بر اساس فاکتورهای مختلفی برای عملکردش در هر رقابت امتیاز دریافت می‌کند.در اینجا امتیازهای مثبت و منفی وجود دارند که تأثیر مثبت یا منفی بر جمع امتیازها شرکت‌کننده‌ی هر رقابت دارند.تقسیم امتیاز‌ها بر اساسکلید تقسیم امتیازصورت می‌گیرد.

ادامه

هزینه‌ی شروع چگونه محاسبه می‌شود؟

در لابی تورنمنت هزینه‌های شرکت در هر تورنمنت نشان داده می‌شوند.محاسبه‌ی قیمت بر اساس تعداد شرکت‌کننده‌ها و هزینه‌ی شروع انجام می‌شود.هر چه تعداد شرکت‌کننده‌های تورنمنتی بیشتر باشد، جایزه‌ی برنده نیز بیشتر است.سیستم پرداخت جایزه به برنده را تضمین می‌کند، زیرا هزینه‌ی شروع همزمان با اعلام ترکیب تیم‌ها باید واریز شود.

ادامه

مهلت‌ها چگونه کار می‌کنند؟

تیم‌ها می‌توانند حداکثر تا ۳۰ دقیقه قبل از شروع نخستین بازی تورنمنت ثبت شده یا تغییر کنند.ثبت و تغییر پس از آن دیگر مجاز نیست.پس از آخرین بازی تورنمنت نتایج رسمی در سیستم ثبت شده و برنده‌ها اعلام می‌شوند.